Doodt rauwe melk ziektekiemen?

Door dr. Ted Beals
Translated by Mike Donkers, Dutch chapter leader for the Weston A. Price Foundation
English Original

Amanda Rose beschrijft zichzelf als een consument en als een aanhanger van rauwe melk. Zij vertegenwoordigde het ‘pro-rauwe melk-standpunt’ op een symposium genaamd ‘Het rauwe melkvraagstuk’, gesponsord door de American Veterinarian Medicine Association (AVMA) op hun congres in Seattle, Washington, op 12 juli 2009. Zij presenteerde daar de resultaten van een door haar gedaan internetonderzoek, waarin een aantal vragen werd gesteld omtrent consumentengedrag ten opzichte van rauwe melk.

Kort na de AVMA-conferentie kondigde Rose de publicatie aan van een opiniestuk over rauwe melk getiteld: ‘Doodt rauwe melk pathogenen? Een visuele analyse van het onderzoek naar competitieve uitsluiting’ (http://rawmilkwhitepapers.com/assets/Does-raw-milk-kill-pathogens-12.pdf). Hierin deponeert zij de stelling dat rauwe melk een betere bestrijder is van ziektekiemen dan gepasteuriseerde melk als zijnde een “broodje-aapverhaal”. Haar conclusie: “Uit het bewijs kunnen we opmaken dat we er niet op kunnen vertrouwen dat rauwe melk genoeg ziektekiemen doodt om de veiligheid van rauwe melk te kunnen waarborgen.”

Bewijs van vooringenomenheid?

Een belangrijke kanttekening bij haar online-consumentenonderzoek, haar presentatie in Seattle en haar opiniestuk: ze heeft de vraag zo gesteld dat ze het antwoord kreeg dat ze blijkbaar wilde hebben, namelijk dat ziektekiemen niet door verse, rauwe melk worden gedood. In haar onderzoek vroeg ze de ondervraagden naar hun mening over de volgende stelling: ‘De gunstige bacteriën in rauwe melk doden ziekmakende bacteriën’. De ondervraagden werd gevraagd of ze deze bewering absolute fictie vonden, absolute waarheid, of iets daar tussenin. De overgrote meerderheid van de deelnemers antwoordde dat deze bewering waar was. Het is mijn indruk dat het opiniestuk van Rose als doel had deze ‘misvatting’ te corrigeren.

Rose behoort niet tot de categorie van extremistische paniekzaaiers (zij lijkt de verklaring te verwerpen dat het drinken van rauwe melk zoiets is als “Russisch roulette spelen met je gezondheid”). Haar opiniestuk en uitspraken op het internet plaatsen haar echter wel in de categorie van diegenen die de aandacht willen vestigen op de vermeende gevaren van het drinken van rauwe melk. Haar opiniestuk suggereert dat rauwe melk uiterst gevaarlijke bacteriën kan bevatten.

Ik ben het niet oneens met de veronderstelling dat melk, net als alle voedingsmiddelen, besmet kan zijn met ziekmakende micro-organismen, maar het kritische publiek heeft behoefte aan nauwkeurige en objectieve informatie. De tegenstanders van rauwe melk weten heel goed hoe ze mensen bang moeten maken. Rose beweert dat ze evenwichtige informatie biedt, maar dit opiniestuk is allesbehalve evenwichtig; het is specifiek geschreven om de mensen af te schrikken, niet om ze te informeren. Het beste wat ze te zeggen heeft in het voordeel van rauwe melk is een verkapt compliment: “het plezier van het consumeren van dit voedingsmiddel”. Zeggen dat ze rauwe melk drinkt en zou kunnen kiezen voor besmette rauwe melk boven besmette, commerciële bewerkte melk is niet een evenwichtige verklaring, noch een die de consument voorziet van de informatie die hij/zij nodig heeft om weloverwogen keuzes te maken over de consumptie van rauwe melk.

Competitieve uitsluiting

In de titel van haar opiniestuk gebruikt Rose de term ‘competitieve uitsluiting’. Als bioloog gebruik ik liever de uitdrukking ‘competitieve inhibitie’ als een meer accurate omschrijving voor dit alom erkende, maar complexe biologische fenomeen.

De term is in omloop gebracht door de probiotische industrie. Een geaccepteerde omschrijving is als volgt: competitieve uitsluiting (CU) wordt gebruikt om het proces te omschrijven, waarbij nuttige bacteriën slechte bacteriën, of pathogenen, uitsluiten. CU verwijst naar het voorkomen dat een bacteriepopulatie de darmen binnendringt en zich daarin nestelt. Om zich succesvol te kunnen voortplanten, moeten de goede bacteriën beter in staat zijn zich te nestelen of zich te handhaven in deze darmomgeving. CU heeft betrekking op de interacties van levende bacteriepopulaties in gemengde gemeenschappen, waar bepaalde bacteriën de mogelijkheid hebben om de komst van andere bacteriën af te remmen (niet uit te sluiten). Dit fenomeen is niet iets dat gemeten kan worden in reageerbuizen. Rose kent ten onrechte de term competitieve uitsluiting toe aan het vermogen van rauwe melk om pathogenen te doden, waarmee laboratoriummonsters van rauwe melk zijn geënt.

Zij die kijken naar de voordelen en de waarde van verse, onbewerkte, volle melk (rauwe melk) wijzen op competitieve inhibitie als slechts één van een aantal mechanismen die het mogelijk maken dat melk, vers en onbewerkt, rechtstreeks van de koe, de mogelijkheid vermindert dat kwaadaardige, bacteriële besmetting kan uitmonden in kolonisatie van de darmen en zo ziekten kan veroorzaken. Het lactoperoxidasesysteem en lactoferrine zijn twee van vele anti-bacteriële enzymsysemen die bijdragen aan de competitieve inhibitie van verse, rauwe melk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.